Studerende – Københavns Universitet

Forside DK > Studerende

Studerende

Attention to Dopamine has several PhD student working with the projects. If you are interes to read more you wil find a decription of each PhD projekt below.

Annika H.R. Thomsen PhD Student

April 1, 2014 blev jeg indskrevet som ph.d.-studerende ved Københavns Universitet. Under mine studier på Molekylær biomedicin blev jeg meget interesseret i Neurovidenskab og jeg skrev mit bachelorprojekt på INF hos Neurofarmakologi og Genetik Laboratorie hos Prof. Ulrik Gether. Jeg valgte at vende tilbage til Neurovidenskab efter mit speciale, som jeg skrev på Novo Nordisk.

Mit ph.d.-projekt er delvist finansieret af KU2016 og sigter mod at undersøge
indflydelsen af det dopaminergic system i adfærd og neuropsykologiske lidelser.
Jeg arbejder med mus i et meget interessant felt mellem molekylære mekanismer og
adfærdsbiologi. Jeg drager fordel af en temmelig ny farmakologisk teknologi
(DREADDs) til at manipulere neuronal signalering og studere de molekylære,
cellulære og adfærdsmæssige konsekvenser.

Kathrine Louise Jensen PhD Student

Min interesse for Neurovidenskab startede tilbage i 2010, hvor jeg deltog i klassen Systems Neurobiologi ved National University of Singapore, og har fulgt mig lige siden. Jeg skrev min bachelor afhandling om PICK1 rolle i dopamin-transport, distribution og lokalisering efter 5 måneders forskning på Neurofarmakologi og Genetik Laboratorie på INF hos Prof. Ulrik Gether, Københavns Universitet. Dette forskningsprojekt flyttet min interesse fra almen Neurovidenskab, til en interesse med fokus på komplekse dopamin signaleringer og neurobiologiske grundlag for stofmisbrug, mere specifikt virkningen af ​​psykostimulanser kokain og amfetamin.

Jeg startede mit ph.d.-studier i december 2015 og Jeg arbejder i øjeblikket på
karakteriseringen af ​​dopamin homeostase og dopamin receptor signalveje både
præ- og post synaptisk i mus. Den største del i mit ph.d.-projekt er at producere og fænotypiske karakterisering af to nye celle-specifikke knock-out mus stammer til yderligere at belyse protein PICK1 rolle i dopamin signalering.

Bassam Tawfik PhD Student

Jeg har været en Ph.D. elev siden Juni  2014 i Neurosekretion gruppen hos ​​Jakob B. Sørensen og jeg har en kandidatgrad i Human Biology. I løbet af mit ph.d.-studie, arbejder jeg på PICK1 proteinet funktions i opretholdelsen af ​​sekretorisk vesikel biogenese i adrenale kromaffinceller. Hovedformålet med mit Ph.D. projekt er at undersøge dopamin frigivelse fra midthjernen dopaminergic neuroner ved at kombinere elektrofysiologiske og optiske teknikker. Dopamin spiller en central rolle i neuromodulation af forskellige hjerneområder segmenter og afvigende frigivelse forårsager neurologiske og psykiske lidelser. Konkret, undersøger jeg betydningen af ​​SNARE proteiner og synaptotagmins i
reguleringen axonal og somatodendritic dopamin sekretion. Samlet set har mit projekt til formål at fremme vores molekylære forståelse af dopamin frigivelse, og kaste lys over cellulære uregelmæssigheder, der kan forårsage unormal dopaminergic signalering.

Maj-Brit Åstrøm PhD Student

Jeg blev en læge i 2010. I maj 2014 blev jeg indskrevet som ph.d.-studerende ved Center for Visuel Kognition (CVC), Københavns Universitet. Min ph.d.-projekt er et samarbejde mellem CVC og Børne-og ungdomspsykiatrisk psykiatrisk ambulatorium på Bispebjerg Hospital. Hovedformålet med projektet er at kortlægge den visuelle opmærksomhedsgradsprofil hos børn med ADHD før og efter 12 ugers behandling standard med methylphenidat. Den visuelle opmærksomhedsgradsprofil opnås ved anvendelse af en opmærksomhedsgrad computer test baseret på Theory of Visual Attention. Fra denne test er det muligt at udlede flere parametre relateret til opmærksomhedsgraden kapacitet: Hvor hurtigt oplysningerne behandles, når denne behandling starter, og hvor meget information kan bevares i visuel korttidshukommelse. Desuden vil børnene blive undersøgt med andre kognitive foranstaltninger. Tidligere har jeg arbejdet med biologiske faktore som Brain Derived neurotropisk faktor (BDNF) og dets forhold til psykiske lidelser, og i tillæg til den kognitive vinkel vil vi eksplorativt undersøge de mulige biomarkører BDNF og kortisol.